Resultatområdet har ansvaret for
Reguleringsplaner, konsekvensutredninger, bygge- og delesaksbehandling, seksjonering, kart- og delingsforretninger, adressering, matrikkel, kommunens kartverk, polygonpunkter, kommunens GIS-system, egenerklæringer om konsesjonsfrihet unntatt bopliktområdene i Son og Hvitsten, meglerhenvendelser, naturvernloven, samt andre definerte oppgaver innen veglov og havnelov.

Planavdelingen utarbeider egne kommunale reguleringsplaner og behandler private innsendte reguleringsplaner. I tillegg behandles endringer av eksisterende reguleringsplaner. For de som ønsker å sende inn forslag til ny eller endret reguleringsplan er det utarbeidet et grundig veiledningsmateriale. For de som har synspunkter til planer som er under utarbeidelse kan enten ta kontakt med de som utarbeider planen eller til kommunens saksbehandler.

Bygningsavdelingen behandler søknader om byggetillatelser, meldinger og utslippssøknader.
Dersom du har spørsmål i forbindelse med byggesak vil du finne mye nyttig informasjon under Veiledninger. Vi har lagt vekt på at veiledningene skal være et forståelig verktøy for alle som har behov for å sende inn en byggesak. Alle skjemaer i forbindelse med byggesak kan lastes ned fra Skjema eller de kan tilsendes ved henvendelse til Servicekontoret. Spørsmål av generell karakter kan rettes til Servicekontoret. Bygningsavdelingens saksbehandlere er tilgjengelige for konkrete spørsmål hver dag i kommunens åpningstid.

Geodata avdelingen behandler søknader om deling av eiendom og rekvisisjon av kartforretning.
Søknadsskjema kan hentes her eller fås ved henvendelse til servicekontoret . Kartskisse må følge med søknaden. Kartskisse og nødvendig veiledning fås enten direkte hos servicekontoret eller av oss på oppmålingsavdelingen.
Ansvaret for å registrere og ajourholde matrikkel-registeret, digitalt eiendomskart  og fastmerkeregisteret i kommunen, tilligger oppmålingsavdelingen. Det samme gjelder tildeling og endring av adresser. Vi selger også digitale kartdata. Vi behandler seksjoneringer/reseksjoneringer