Krusebyen 
Det er planlagt vannavstenging i området rundt Krusebyveien i dag, 5. januar mellom 08.00 - 15.00. Noen vil bare oppleve brunt vann og variert vanntrykk. På grunn av endring i vannretning/hastighet vil dette også kunne påvirke deler av sentrum og Sole.

Randem 
Vannet kan bli stengt i dag på grunn av en akutt vannlekkasje i Randemsletta. Noen vil bare oppleve å få brunt vann og variert trykk. 

Farget vann
Dersom det oppleves farget vann når vannet er tilbake lar man kranen renne til fargen forsvinner. Tapp ut via kaldtvann. Bruk gjerne utekran om mulig.
Farget vann er ufarlig, men det anbefales å utsette hvitvasken til vannet er tilbake til normal tilstand. Det spyles til vannet er klart.

Eventuelle spørsmål kan rettes til vann- og avløpsvakta, tlf. 932 14 917.

Vi beklager de ulemper dette medfører.