Fruktblomstring i Hvitsten Foto_Wenche I. Bro

Vedtatt planstrategi for Vestby kommune 2016 – 2020

Planstrategi for kommunestyreperioden ble vedtatt 27.9.2016.

Planstrategien er ikke et plandokument og den er ikke juridisk bindende, men den er veiledende for kommunens prioritering av planarbeidet og gir en oversikt over kommunens planarbeid i perioden.

Det fremgår av planstrategien at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres. Varsel om oppstart av planarbeid med rullering av kommuneplanen vil bli kunngjort sammen med planprogram for kommuneplanen. Planprogrammet vil inneholde framdriftsplan for planarbeidet, og opplegg for medvirkning.

Planstrategien finner du til høyre under fanen "mer info".


Ragne Storsul
Kommuneplanlegger
 

Tips en venn Skriv ut