SON SKATEBOARDKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 822331122

Forretningsadresse:
c/o Bård Klakegg
Bringebærlia 81
1555 SON
Stiftelsesdato:
2022-08-28
Frivillig organisasjon:
Ja