MINIHUSFORENINGEN

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 831950102

Hjemmeside:
www.minihusforeningen.no
Forretningsadresse:
c/o Irene Løvlie
Bruerveien 55
1550 HØLEN
Stiftelsesdato:
2023-08-19