SOON BLANDEDE KOR

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 871254672

Forretningsadresse:
c/o Aud Myrold Baann
Fjellstadbakken 12
1555 SON
Stiftelsesdato:
1973-05-25
Frivillig organisasjon:
Nei