VESTBY JEGER OG FISKERFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 883543262

Hjemmeside:
www.vestbyjff.no
Stiftelsesdato:
1947-12-31
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 78
1556 SON