NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 892310742

Hjemmeside:
www.desmodromene.com
Forretningsadresse:
c/o Mary-Kristin Johansen
Skoglundveien 14
1553 SON
Stiftelsesdato:
1989-06-01