VESTBY FORSVARSFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 912780244

Hjemmeside:
www.forsvarsforening.no/lokale-foreninger?id=66
Forretningsadresse:
c/o Jan Eirik Thomassen
Elgveien 13
1553 SON
Stiftelsesdato:
1971-04-23
Frivillig organisasjon:
Nei