VESTBY SSB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 915485642

Forretningsadresse:
Jens Baggesens vei 2
1542 VESTBY
Stiftelsesdato:
2015-03-02
Frivillig organisasjon:
Nei