VESTBY KAMPSPORT KLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 916488483

Hjemmeside:
www.vestbykampsport.no
Forretningsadresse:
Mølleveien 4
1540 VESTBY
Stiftelsesdato:
2015-12-17
Frivillig organisasjon:
Nei