KINGDOMKIRKEN

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 920642446

Hjemmeside:
www.kingdomkirken.no
Forretningsadresse:
c/o Fred Johan Ødegård
Mjølnerveien 23
1540 VESTBY
Stiftelsesdato:
2018-01-13
Frivillig organisasjon:
Nei