SON PADLEKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 922273472

Forretningsadresse:
c/o Jan Petter Hansen
Orrhaneveien 17
1554 SON
Stiftelsesdato:
2019-02-07
Frivillig organisasjon:
Nei