VESTBY BARNE- OG UNGDOMSKOR

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 926367056

Forretningsadresse:
Vestby Menighetshus
Hvitstenveien 320
1542 VESTBY
Stiftelsesdato:
2020-11-05
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 122
1541 VESTBY