VEIUTVALGET FOR AKERSKOGEN, TORKILSTAD OG SKREDDERFJELLET

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 927882671

Forretningsadresse:
c/o Morten Isaksen
Preislers vei 44
1542 VESTBY
Stiftelsesdato:
2019-05-05