VESTBY INP VIKEN (INDUSTRI- OG NÆRINGSPARTIET)

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 930548995

Stiftelsesdato:
2022-12-08
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Rolf Bækkedal
Revlingåsveien 35
1553 SON