VESTBY OG ÅS MOSJONISTFORENING

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 931687328

Forretningsadresse:
c/o Rune Folkvord
Sole allé 20
1540 VESTBY
Stiftelsesdato:
2023-06-13
Frivillig organisasjon:
Nei