VESTBY KORFORENING

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 941891225

Hjemmeside:
www.vestbukorforening.no
Forretningsadresse:
c/o Torfinn Fongen
Nordbybakken 5
1540 VESTBY
Stiftelsesdato:
1937-10-12
Frivillig organisasjon:
Nei