VESTBY SKOLEMUSIKKORPS

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 971254564

Stiftelsesdato:
1991-10-15
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 205
1541 VESTBY