SÅNER SKOLEKORPS

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 971254599

Hjemmeside:
www.saanerskolekorps.no
Stiftelsesdato:
1995-02-20
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 150
1556 SON