SOON SEILFORENING

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 975620921

Hjemmeside:
soon-seilforening.no
Forretningsadresse:
Storgata 29B
1555 SON
Stiftelsesdato:
1919-02-18
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 9
1556 SON