SOON INNEBANDYKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 975681165

Hjemmeside:
www.soonibk.no
Forretningsadresse:
c/o Tone Marit Stensrud
Morellveien 4
1553 SON
Stiftelsesdato:
2011-04-15
Frivillig organisasjon:
Nei