VESTBY JANITSJARORKESTER

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 979446284

Stiftelsesdato:
1964-12-31
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 188
1540 VESTBY