HØGNORSKRINGEN

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 982495911

Hjemmeside:
hognorsk.no
Stiftelsesdato:
1998-10-03
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Ole Kristian Grønneng
Hvitstenveien 72
1545 HVITSTEN