VESTBY IDRETTSLAG

Drift av idrettsanlegg

Org.nummer: 982892694

Hjemmeside:
www.vestbyil.no
Forretningsadresse:
c/o Klubbhuset
Noreveien 5
1540 VESTBY
Stiftelsesdato:
1917-06-04
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 106
1541 VESTBY