SOON IDRETTSFORENING

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 983774563

Hjemmeside:
www.hsvfotball.no
Stiftelsesdato:
1917-11-01
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Sonsveien 49
1553 SON