VESTBY BILJARD KLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 983957668

Forretningsadresse:
c/o Franck Nybo
Tors vei 60
1540 VESTBY
Stiftelsesdato:
1997-06-15
Frivillig organisasjon:
Nei