OGSÅ VI ER KIRKEN - NORGE

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 985303096

Hjemmeside:
www.ogsavierkirken.no
Stiftelsesdato:
2002-10-10
Postadresse:
Elverhøyveien 6
1550 HØLEN