VESTBY KUNSTFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 986520597

Hjemmeside:
www.vestbykunstforening.no
Stiftelsesdato:
1979-11-15
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 161
1540 VESTBY