VESTBY ARBEIDERPARTI

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 986813292

Stiftelsesdato:
1918-04-14
Postadresse:
Postboks 152
1541 VESTBY