THE BULLDOG SPORTS CLUB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 989079948

Hjemmeside:
Nei
Forretningsadresse:
Brugata 5
0186 OSLO
Stiftelsesdato:
1990-10-21
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
c/o Ida AagÄrd
Nordvangveien 8
1540 VESTBY