VESTBY HĂ…NDBALLKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 990144206

Hjemmeside:
www.vhk.no
Forretningsadresse:
Risilveien 65
1542 VESTBY
Stiftelsesdato:
1981-03-01
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 46
1541 VESTBY