SOON GOLFKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 990298084

Stiftelsesdato:
1998-04-16
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 145
1556 SON