VESTBY FRP

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 990751137

Stiftelsesdato:
1994-10-01
Postadresse:
c/o Jonas Svennevig
Caspar Erlandsens vei 16B
1543 VESTBY