VESTBY STIFTELSESBARNEHAGERS BEDRIFTSIDRETTSLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 991099956

Forretningsadresse:
c/o Sole Skog barnehage
Balders vei 2
1540 VESTBY
Stiftelsesdato:
2006-10-11
Postadresse:
Postboks 160
1541 VESTBY