VESTBY IDRETTSRĂ…D

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 992231823

Hjemmeside:
www.vestbyir.no
Forretningsadresse:
c/o Arne Sverre Modahl
Sole allé 43
1540 VESTBY
Stiftelsesdato:
1994-07-22
Frivillig organisasjon:
Nei