VESTBY PISTOLKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 993837342

Forretningsadresse:
Mølleveien 18
1540 VESTBY
Stiftelsesdato:
1975-02-12
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Erik Knudsen
Støttumveien 221
1544 VESTBY