SPELEMANNSLAGET DE FRILYNDE

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 995313510

Hjemmeside:
www.saffa.no/musikk/defrilynde.htm
Forretningsadresse:
v/Lene Meum
Sagaveien 94
1555 SON
Stiftelsesdato:
1981-12-31
Frivillig organisasjon:
Nei