VESTBY VENSTRE

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 995819376

Hjemmeside:
www.venstre.no/akershus/vestby
Stiftelsesdato:
1979-05-01
Postadresse:
c/o Adrianus Johannes Van Genderen
Kapellveien 13
1553 SON