VESTBY HAGELAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 997737563

Forretningsadresse:
c/o Bjørg Nesteby
Bruerveien 42B
1550 HØLEN
Stiftelsesdato:
1957-12-31
Frivillig organisasjon:
Nei