BRUKERFORENINGEN SØRHOLMEN

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 998353653

Forretningsadresse:
c/o Henrik Haugen
Garderveien 548
1544 VESTBY
Stiftelsesdato:
2012-05-03