KOR ARTIG

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 999171885

Forretningsadresse:
c/o Rolf Endresen
Rugdeveien 2
1554 SON
Stiftelsesdato:
2012-03-13
Frivillig organisasjon:
Nei