Møtekalender og sakspapirer

Politiske møter

Klikk på en møtedato under, og du vil få opp møteinnkallinger med saksfremlegg og vedlegg, saksutskrifter og protokoller.

Klikk på er komité eller et utvalg, og du vil få opp medlemsliste.

Alle politiske møter er åpne for publikum. Møter kan imidlertid lukkes ved behandling av saker som er unntatt offentlighet. Alle politiske sakspapirer skal være offentlig tilgjengelige, dersom det ikke er hjemmel i lov for å unnta dokumenter fra offentlighet.

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet
Kommunestyret
Plan- og miljøutvalget
Helse- og omsorgsutvalget
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Havnestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Arbeidsmiljøutvalget 31
Barn- og unges kommunestyre 2017/2018
Barn- og unges kommunestyre 2015/16
Barn- og unges kommunestyre 2016/2017
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen
Byggekomite boliger funksjonshemmede
Byggekomite for Brevik skole
Byggekomite for Hølen skole
Byggekomite for Ny Bjørlien skole
Byggekomite Grevlingen skole
Byggekomite Ny svømmehall Vestby Nord
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy
Byggekomite rehab
Byggekomite Vestby Ungdomsskole
Klagenemnda
Klagenemnda for eiendomsskatt
Klientutvalget
Legater og stiftelser
Partssammensatt utvalg
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan
Takstnemnda
Utvalg for reiselivsplan for Vestby
Utvalg for revidering av etiske retningslinjer
Valgstyret
Takstnemnda
Klagenemnda for eiendomsskatt
Klagenemnda
Klientutvalget
Valgstyret
Byggekomite ny svømmehall Vestby nord
Byggekomite - Ny idrettshall Grevlingen
Ungdomsråd 6
5
14
3
8
12
Byggekomite Omsorgsboliger Solhøy
Valgkomite
Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan
Partssammensatt utvalg
Plan- og miljøutvalget 20
24
23
27
15
25
17
21
26
23
21
Formannskapet 27
2
30
4
8
24
5
2
30
Kommunestyret 10
16
20
18
22
7
19
16
14
18
Barn- og unges kommunestyre
Helse- og omsorgsutvalget
Eldrerådet 4
4
13
2
7
11
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4
3
12
1
6
10
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Havnestyret 24
27
25
21
26
23
Byggekomite for kulturkvartalet og rådhusparken

Tips en venn Skriv ut