Politisk organisering

Ordfører Tom Anders Ludvigsen.jpg

Ordfører Tom Anders Ludvigsen (AP)
E-post: tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no 
Tlf: 64 98 01 07/ 922 60 622

Varaordfører Eirin Bolle (Bygdelista)
E-post:eirin.bolle@spenst.no
Tlf: 901 20 212

Ordfører og varaordfører
velges av kommunestyret blant formannskapets medlemmer.

Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet.

Kommunestyret
Den overordnede styringen av kommunens virksomhet skjer gjennom de folkevalgte organer. Kommunestyret er det øverste styrende organet i Vestby kommune og velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommunestyret i Vestby består av 35 representanter. Kommunestyret velges for en periode på fire år.

Formannskapet
Kommunestyret velger selv formannskap. Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret.
Formannskapet i Vestby består av 9 medlemmer.

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret velger medlemmer til plan- og miljøutvalget.
Plan - og miljøutvalget i Vestby består av 7 medlemmer.

Kontrollutvalget
Kommunestyret velger medlemmer til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget i Vestby består av 5 medlemmer.

Faste komitéer og råd:
Kommunestyret har opprettet følgende faste utvalg:

Helse- og omsorgsutvalget
Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
Havnekomitéen
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

Informasjonen blir fullstendig oppdatert etter kommunestyrets møte 19.10.15.

Tips en venn Skriv ut