I slutten av november ble det påvist høypatogen fugleinfluensa i Rogaland. Viruset er også påvist i Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten. Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser. Det er derfor viktig med smitteforebyggende tiltak i både kommersielle fjørfehold og hobbyfjørfehold. Portforbudet innebærer at alle tamfugler skal holdes innendørs eller eventuelt være under tak. 

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav. 

For mer informasjon se Mattilsynets nettside som holdes fortløpende oppdatert: Fugleinfluensa i Norge høsten 2020 | Mattilsynet,