Tjenestebeskrivelse
Hjemmehjelptjenestens hovedoppgave er renhold i private hjem (praktisk bistand).

Vi ønsker å levere en forutsigbar tjeneste til fornøyde brukere. Våre geografiske grupper arbeider ut ifra prinsippet ”færrest mulig hjelpere inn i hvert hjem".

Tjenesten utføres ikke på røde dager.

Slik vurderer vi søknaden:

Målet er at du skal være i stand i eget hjem så lenge som mulig. Det er viktig at du forsetter å gjøre det du klarer å gjøre selv, derfor vil vi at du tenker igjennom følgende spørsmål:

  • Hva klarer du selv?
  • Er det andre som kan hjelpe deg?
  • Vil private tjenester være en bedre tilbud til deg?
  • Vil din helse bli dårligere hvis du ikke får hjelpen?