For å få best og lengst effekt av influensavaksinen er det anbefalte tidspunktet for vaksinasjon oktober-november. 
 
En spesiell type influensavaksine (Fluad) blir først sendt ut i slutten av november, denne er beregnet på beboere i omsorgsbolig og sykehjem.  

Følgende personer anbefales influensavaksine på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom:

  • Alle over 65 år 
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme. 
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom  
I tillegg anbefales vaksine for helsepersonell med pasientkontakt. Helsepersonell vil bli vaksinert av sin arbeidsgiver, øvrige som anbefales vaksinasjon om sesonginfluensa bestiller dette gjennom sin fastlege.
 
Helsepersonell bør ta vaksinen både for å beskytte seg selv og sine pasienter mot influensa, men det vil også bidra til at helsetjenesten opprettholder god beredskap og kapasitet.
 
For mer informasjon om influensa og influensavaksine, se Folkehelseinstituttets nettsider eller snakk med fastlegen.
 
Personer i risikogruppene betaler en egenandel på kr 50,- (kr 0,- for de som har frikort). Helsepersonell får dekket vaksinering av sin arbeidsgiver som tidligere.
 
 
Stian Lunde
Kommuneoverlege