Den økonomiske risikoen er i hovedsak knyttet til følgende forhold:
  1. Dagsbøter fra Bane NOR ved forsinkelser i 2020 og 2022.
  2. Behandlingstid for tekniske detaljplaner hos Viken fylkeskommune.
  3. Manglende momsrefusjon fra Viken fylkeskommune.
  4. Ferdigstillelse av infrastruktur før det foreligger utbyggingsavtaler med private utbyggere.
  5. COVID-19 situasjonen – Entreprenørene kan påberope seg force-majeure ved forsinkelser og risikoen går over på byggherre.
Det har vært god dialog mellom kommunen, Viken fylkeskommune og Bane NOR for om mulig å sikre garantier for behandlingstid, momsrefusjon og annet. Viken fylkeskommune og Bane NOR har ikke kunnet gi kommunen nødvendig trygghet til å gå videre med prosjektet. Selv om kommunen selvfølgelig ønsket et annet utfall av denne dialogen, har kommunen stor forståelse for at det ikke var mulig for Viken fylkeskommune å garantere for en bestemt saksbehandlingstid gitt Koronapandemien. Kommunen har også forståelse for at Viken fylkeskommune må forholde seg til tidligere politiske vedtak når det gjelder momsrefusjon.
 
Kommunens beslutning medfører at det ikke bygges ny kollektivbro. Gateplanen tilpasses til eksisterende bro når det gjelder høyder. Det forutsettes at resten av sentrumsplanen gjennomføres. Det vil med andre ord fortsatt bli bygget et sentrum med boliger, byliv og miljøgater. Trafikken blir ledet utenom og broen blir fortsatt reservert gående, syklende og kollektivtrafikk.
 
Nærmere opplysninger hos:
Ordfører Tom Anders Ludvigsen,
mobil 922 60 622, tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no
 
Rådmann Sjur Authen,
mobil 932 14 901, sjur.authen@vestby.kommune.no