www.vestby.kommune.no

Private barnehager

Kommunen fører tilsyn og har ellers et nært samarbeid med de ikke-kommunale barnehagene. Det er 13 private barnehager i kommunen.

Åpningstider
De fleste barnehagene har åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 17.00.  Barnehageåret går fra 01.08. til 31.07 påfølgende år.

Barnehagene er åpne alle virkedager unntatt lørdag, jul- og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Barna skal ha minst 4 ukers ferie.  

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av året, se barnehageruta. Da er barnehagen stengt.

Noen barnehager har åpningstid fra kl 6.45 til 17.15 og har åpnet halv dag onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagen er for barnet

 • En arena for lek og samhandling
 • En arena for individuell og sosial utvikling
 • En epoke i barndommen
 • Et møte med nye utfordringer
 • Opplevelsen av å være en del av nærmiljøet

Barnehagen er for foreldrene

 • Et tilbud om omsorg, tilsyn, oppdragelse og læring
 • Et kompletterende miljø til hjemmet
 • Arenea for påvirkning av barns oppvekstbetingelser
Barnehagen er for samfunnet
 • Ivaretakelse av viktige samfunnsoppgaver
 • Kulturformidler, verdiformidler og holdningsskapende
 • Synliggjøring av oppvekstvilkår for barn i alderen fra 0 til  6 år
 • Forebyggende barnevern
 • Integrering av barn med spesielle behov
 • Integrering av barn fra ulike kulturer/minoriterer 
Opprettet: 18.januar.07
Oppdatert: 25.september.17
Tips en venn Skriv ut