Prosjekter i Nye Vestby Sentrum

Nordbyveien stenges pga byggearbeid

Utkjørsel fra Norbyveien til Sentrumsveien stenges 03.04.2020

Nordbyveien stenges ved utkjørsel fra Nordbyveien 2 til Sentrumsveien på grunn av opparbeidelse av ny vei. Beboere fra Norbyområdet må derfor kjøre ru...
Parkeringshåndheving i Vestby sentrum

Håndheving av parkering i Vestby sentrum

I løpet av uke 2 vil det innføres parkeringsregler på parkeringsplassene ved Sentrumsveien 13 og Sentrumsveien 15, samt parkeringsplass nord for Vestb...
Midlertidig parkeringsplass ved Vestby vgs er nå åpnet

Midlertidig parkeringsplass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole er nå åpen!

Vestby kommune har nå etablert en midlertidig p-plass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole. P-plassen er offentlig og gratis å bruke.
Wessel Park illustrasjon

Sentrumsveien

Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien. Første del av prosjektet strekker seg fra krysset Kroerveien til Odins vei. Fra Odins vei...
Herslet Entrepreneur AS illustrasjonsfoto

Hersleth

På tomten S5 vil Hersleth Entreprenør AS føre opp et bygg med totalt 24 leiligheter. Det er planlagt en aktiv første etasje med restaurant, handel ...
Urbania skisse I

Sentrumskvartalet

I sentrum av Vestby skal Solon Eiendom AS føre opp et bygg med 35 selveierleiligheter på tomten S9. Bygget vil også få en aktiv første etasje med næri...
Illustrasjon fra områdeplan Rådhusparken

Rådhusparken

Rådhusgata bygges om til Rådhusparken, og vil bestå av arealene P1, P2 og P3. Rådhusparken er tenkt som en grønn lunge i Vestby sentrum, med rekrea...
Informasjonsmøte Kulturkvartalet 10

Kulturkvartalet

Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. I et moderne og urbant Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for ...
Kollektivbroen illustrasjonsbilde

Sentrumsbroen

Sentrumsbroen skal bli en kollektivbro som vil være et viktig knutepunkt, møtested og oppholdsrom i utviklingen av nye Vestby sentrum. Fremkommelig...
Skoleromta skisse

Rektorhagen

På tomten B5 (tidligere Vestby gamle skole) skal Solon Eiendom AS i samarbeid med Lund Hagem arkitekter utvikle 175 leiligheter. Det skal også bygges ...