Prosjekter i Nye Vestby Sentrum

Wessel Park illustrasjon

Sentrumsveien

Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien. Første del av prosjektet strekker seg fra krysset Kroerveien til Odins vei. Fra Odins vei...
Herslet Entrepreneur AS illustrasjonsfoto

Hersleth

På tomten S5 vil Hersleth Entreprenør AS føre opp et bygg med totalt 24 leiligheter.  Det er planlagt en aktiv første etasje med restaurant, handel og...
Urbania skisse I

Sentrumskvartalet

I sentrum av Vestby skal Solon Eiendom AS føre opp et bygg med 35 selveierleiligheter på tomten S9. Bygget vil også få en aktiv første etasje med næri...
Illustrasjon fra områdeplan Rådhusparken

Rådhusparken

Rådhusgata bygges om til Rådhusparken, og vil bestå av arealene P1, P2 og P3. Rådhusparken er tenkt som en grønn lunge i Vestby sentrum, med rekrea...
Informasjonsmøte Kulturkvartalet 10

Kulturkvartalet

Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. I et moderne og urbant Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for ...
Kollektivbroen illustrasjonsbilde

Sentrumsbroen

Sentrumsbroen skal bli en kollektivbro som vil være et viktig knutepunkt, møtested og oppholdsrom i utviklingen av nye Vestby sentrum. Fremkommelig...
Wessel Park illustrasjonsfoto[1]

Wessel Park

Thon Eiendom AS bygger Wessel Park på tomtene S3 og S4 i sentrumsveien.Første byggetrinn er S4 med 49 leiligheter. Totalt vil byggeprosjektet bestå av...
Skoleromta skisse

Rektorhagen

På tomten B5 (tidligere Vestby gamle skole) skal Solon Eiendom AS i samarbeid med Lund Hagem arkitekter utvikle 175 leiligheter. Det skal også bygges ...

Gartnerikvartalet

På tomtene B3 og B4 (Gartneritomten) planlegges oppført ca 500 boliger (planforslag) i varierende størrelse. Det er Guto AS som står for prosjektering...
Rådhustorget

Rådhustorget

På nordsiden av rådhuset vil arealet T1 bli det nye Rådhustorget. Torget er planlagt med overflate i stein og skal inneholde kunst, sitteplasser og ku...