Prosjekter i Nye Vestby Sentrum

Wessel Park illustrasjon

Sentrumsveien

Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien.Første del av prosjektet strekker seg fra krysset Kroerveien til Odins vei. Fra Odins vei til...
Herslet Entrepreneur AS illustrasjonsfoto

Hersleth

På tomten S5 vil Hersleth Entreprenør AS føre opp et bygg med totalt 24 leiligheter samt aktiv første etasje med næring, handel, restaurant. Bygget...
Urbania skisse I

Urbania

På tomten S9 vil Urbania/ Støttumveien 7 AS føre opp et bygg med ca 35 leiligheter samt aktiv første etasje. Bygget vil få en sentral plassering la...
Illustrasjon fra områdeplan Rådhusparken

Rådhusparken

Rådhusgata bygges om til Rådhusparken, og vil bestå av arealene P1, P2 og P3. Rådhusparken er tenkt som en grønn lunge i Vestby sentrum, med rekrea...
Kulturkvartalet _ mulighetsstudie

Kulturkvartalet

L2 arkitekter har utarbeidet et mulighetsstudie for prosjektområdet som viser et mulighetsrom basert på rammene som er gitt i områdeplanen.
Kollektivbroen illustrasjonsbilde

Kollektivbroen

Kollektivbroen vil være et viktig knutepunkt, møtested og oppholdsrom i utviklingen av nye Vestby sentrum. Broen er origo for byutviklingen og måle...
Wessel Park illustrasjonsfoto[1]

Wessel Park

Wessel Park bygges på tomtene S3 og S4 med adresse sentrumsveien. Første byggetrinn er S4 med 49 leiligheter. Totalt vil byggeprosjektet bestå av c...
Skoleromta skisse

Skoletomta

På tomten B5 (Vestby gamle skole) planlegges oppført ca 150-200 boliger i varierende størrelse. Det er Solon Eiendom ASA som står for prosjekteri...
Illustrasjon Gartnerikvartalet

Gartnerikvartalet

På tomtene B3 og B4 (Gartneritomten) planlegges oppført ca 390 boliger i varierende størrelse. Det er Guto AS som står for prosjektering og oppføring....
Rådhustorget

Rådhustorget

Arealet T1 blir det nye Rådhustorget. Torget er skissert lagt med overflate i stein, skal inneholde kunst, sitteplasser og kunne være en arena for uli...